Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty

Pedagogika

Informacje

Celem pracy jest ukazanie związku pomiędzy planowaniem rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum a skutecznym wdrażaniem reformy systemu edukacji. Dwa pierwsze rozdziały, stanowiące część poznawczo-teoretyczną, poświęcono teoretycznym podstawom prowadzonych badań. Tę perspektywę...

Cena: 33,30
Dostępność: dostępny od ręki