Strukturalne wzmacnianie materiałów porowatych

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

garnki gerlacha

W pracy omówiono zjawiska powierzchniowe występujące na granicy faz ciało stałe/ciecz/powietrze oraz przedstawiono metody strukturalnego garnki gerlacha nasycania obiektów zabytkowych, uwzględniając wpływ porowatości materiałów, właściwości rozpuszczalników i roztworów oraz problemy związane z...

Cena: 25,92
Dostępność: dostępny od ręki