Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Funkcjonowanie rodziny w przeszłości w kontekście demograficznym już od dawna zajmuje zachodnioeuropejskich demografów historycznych, a od lat 70 i 80 coraz częściej interesuje taże rodzimych badaczy.

Cena: 55,92
Dostępność: dostępny od ręki