O instal. sanitarnych najkrócej ZSZ Popek WSiP

Szkoły zawodowe

Informacje

ćwiczenia vojty

W podręczniku omówiono współpracę betonu i stali w konstrukcjach żelbetowych i z betonu sprężonego oraz zgodne z normą ćwiczenia vojty PN-B-03264:1999 konstruowanie i wymiarowanie płyt, belek, słupów, stropów, schodów i fundamentów. Opisano konstrukcje halowe i wielokondygnacyjne. Podano ogólne...

Cena: 40,00
Dostępność: dostępny od ręki