Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie #8212; ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. Tom I. Od średniowiecza do początku XX wieku

Nauki humanistyczne

Informacje

`Stan badań nad rolami mężczyzny w kulturze polskiej i europejskiej jest ciągle dalece niezadowalający. Książka `Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej` to owoc rzetelnego naukowego wysiłku trzech generacji badaczy Polski, a także ze...

Cena: 31,92
Dostępność: dostępny do tygodnia