Listy do redaktorów \"Wiadomości\", t. 6

E-książki

Informacje

Opracowała i przypisami opatrzyła Joanna Krasnodębska, konsultacja edytorska Beata Dorosz SERIA: DOKUMENTACJA ŻYCIA LITERACKIEGO KRĘGU LONDYŃSKICH \"WIADOMOŚCI\" (1945-1981) pod red. Wacława Lewandowskiego

Cena: 34,86 36,23 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie