Legenda o królowej Jadwidze

Dla dzieci

Informacje

To, o czym chcemy opowiedzieć, działo się za dni królowania Władysława Jagiełły, pana możnego i sławnego, który na tronie krakowskim zasiadał, najlepszy dar od Boga otrzymawszy: żonę mądrą, we wszystkim go wspierającą. Królowa Jadwiga wielkim się wśród poddanych cieszyła...

Cena: 9,29
Dostępność: dostępny do tygodnia