Język fiński w teorii i praktyce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

przyjaciel wie mp3

Jest to pierwsza w Polsce monografia traktująca o języku fińskim, jego specyfice i związkach historyczno-kulturowych. Prezentuje przyjaciel wie mp3 opis języka fińskiego w perspektywie typologii językowej, socjolingwistyki, kontaktologii, translatoryki, kultury i etnografii. Przybliża Czytelnikowi paletę...

Cena: 37,11
Dostępność: dostępny od ręki