Ekoinnowacje oraz rozwój inteligentnych miast na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

Geografia

Informacje

Autorzy sformułowali własne oryginalne wnioski, a sugestie zaprezentowane na łamach monografii mogą być w pełni wykorzystane przez praktyków.Publikacja jest skierowana do wyraźnie sprecyzowanych odbiorców. Są nimi nie tylko pracownicy naukowi, ale również lokalni samorządowcy,...

Cena: 34,32
Dostępność: dostępny od ręki