Śmierć za Sienkiewicza! Prześladowania Polaków na Podolu 1918-1991

Książki naukowe i popularnonaukowe

Nad środkowym Dniestrem i jego dopływami - Zbruczem, Smotryczą i Uczycą - rozpościera się Podole.Mieszkańcy tej krainy, od średniowiecza związanej z Rzeczpospolitą, po agresji sowieckiej z 1939 roku zostali siłą oderwani od Macierzy. I chociaż współcześnie tereny te stanowią...

Pieniądze Inwestycje , wydanie kwiecień 2014 r., Z księdzem Twardowskim 2017, Był dom, Terapia w chorobach układu nerwowego. Rozdział 4, Gazeta Wyborcza - Toruń 198/2011, Avanti 12/2011, Gazeta Wyborcza - Warszawa 287/2016, Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach europejskich po II Wojnie Światowej (1945-2007), Legia Warszawa Droga do chwały, Traktor z akcesoriami, Saszetka na pasek nerka Skatepark, Obraz na desce Duży Stulecie Objawień Fatimskich, Nieoczywistości Ekonomiczna teoria wszystkiego, Skarb watażki. Powieść z końca XVIII wieku, Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie, Samochód ścigacz 300232, Gazeta Wyborcza - Kraków 178/2009, Dzień za Dniem 19/2017, Nim zabierze nas rzeka, Magnolia 4/2014
Strona startowa