Recepcja reformy trydenckiej w diecezji płockiej

Historia

Informacje

Każdy sobór powszechny był ważnym wydarzeniem w dziejach Kościoła. Szczególnie doniosłą rolę odegrał sobór trydencki (1545-1563), który zapoczątkował wielką reformę. W niniejszej pracy autor podejmuje próbę opracowania szerszego zagadnienia. Chodzi tu o prześledzenie procesu...

Cena: 29,12
Dostępność: dostępny od ręki