Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

maliny sadzonki

W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych, takich jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz maliny sadzonki rzeczowych - takich jak hipoteka, zastaw i przewłaszczenie. Uwzględnione zostały także zabezpieczenia mniej znane, do których należą...

Cena: 122,32
Dostępność: dostępny do tygodnia