Janosik

Biografie

Informacje

dom tani w budowie

Książka jest popularną biografią Janosika, postaci jak najbardziej historycznej, zbójnika, żyjącego na przełomie XVII i XVIII dom tani w budowie wieku. Mimo skromnych materiałów źródłowych, można jednak na ich podstawie nakreślić w miarę dokładny żywot Janosika.

Cena: 12,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia