Dwie dekady nowej literatury

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

tonik przywracajacy równowagę

W tej interesującej z poznawczego punktu widzenia książce pierwsza grupa tekstów dotyczy zagadnień polskiej poezji po roku 1989, kolejne tonik przywracajacy równowagę szkice poświęcone zostały różnym ujęciom historii we współczesnej prozie i dramacie. Tematem trzeciej grupy opracowań stała się problematyka...

Cena: 29,80
Dostępność: dostępny od ręki