Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

E-książki

W książce został przeanalizowany wpływ rządowych programów aktywizowania internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw na działania podejmowane przez te przedsiębiorstwa. Autor przedstawił więc: zależności między programami rządowymi a internacjonalizacją działalności firm, rolę...

Serwis Prawno-Pracowniczy 4/2014, Chemia Próbne arkusze maturalne Zestaw 1 Poziom rozszerzony, Sprawność i zdrowie po pięćdziesiątce, Wesołe plecionki FILOFUNY + kolorowe wężyki, Legendy Warszawskie, Sport 244/2014, Plan Sary, Dzień Europy. Poczta Polska... Jak to się zaczęło?, Głos Dziennik Pomorza - Głos Koszaliński 75/2015, Naukowa Zabawa. Cyber Robot 60596, Poduszka emocje ME-21, W kręgu wieczności. BDP 84, Ewidencja odsetek z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek na ZUS, Prosiaczek Fryderyk i dzięcioły, Historia jako wiedza lokalna. \"Antropologiczne przesunięcie\" w badaniach nad historiografią PRL, Głos Pana, Gazeta Wyborcza - Lublin 246/2011, Kapitan Wrona, Cekiny, Midrasz 2/2014
Strona startowa